โซนเทมเปอร์ -pmkdiamondglass

Go to content

Main menu:

โซนเทมเปอร์

ผลิตภัณฑ์ > รถยนต์

กระจกนิรภัยโซนเทมเปอร์

 
 

<<   HOME

 

    กระจกนิรภัยโซนเทมเปอร์  มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเหมือน กระจกนิรภัยเทมเปอร์  แต่มีลักษณะการแตกที่แตกต่างคือ  กระจกบริเวณส่วนหน้าผู้ขับจะแตกเป็นเม็ดใหญ่ เพื่อให้สามารถมองเห็นทางได้ชัดเจนเมื่อเกิดการแตก

 
Back to content | Back to main menu