นโยบาย -pmkdiamondglass

Go to content

Main menu:

นโยบาย

กิจกรรมเพื่อสังคม
 
 

       ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในธุรกิจกระจกไทย  PMK ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธานที่ยึดมั่นในจริยธรรม  และความซื่อสัตย์ต่อทั้งลูกค้าและผู้ร่วมทำธุรกิจ  ด้วยการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน  เที่ยงตรง  ด้วยความจริงใจ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนระหว่าง PMK  กับลูกค้า  และผู้ร่วมทำธุรกิจ  ทั้งนี้  ความสำเร็จทางธุรกิจที่ผ่านมานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความมุ่งมั่น  และจิตสำนึกร่วมกันของชาว PMK
      ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม  องค์กรของเราจึงมิได้ดำเนินกิจการโดยมุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว    แต่ยังใส่ใจในสภาพการทำงาน    ความปลอดภัย     และสุขภาพของพนักงาน
ทุกคน  เราสนับสนุนการจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น  และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคมไทย
ทั้งนี้เพราะคุณค่าของ “DIAMOND GLASS” นั้นเป็นมากกว่า “กระจก”

 
 
Back to content | Back to main menu