รางวัล - pmkdiamondglass

Go to content

Main menu:

รางวัล

เกี่ยวกับเรา

รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ

 
 
re1
re2

มาตรฐานแรงงานไทย  (มรท. 8001-2553)

มาตรฐาน ไอเอส โฮ (สรอ.)

re3
re4

สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร

re5
re6

กระจกประสิทธิำภาพสูง

Thai Industrial Standard from Thai
INdustrial Standard Institute (TISI)

re7
re8

E-mark From Natherlands

Australian Standard from Australia

re9
re10

IGCC From the USA

American Society for Testing and Materials form the USA

re11
re12

ANSI from the USA

 
 
Back to content | Back to main menu