INSULITE -pmkdiamondglass

Go to content

Main menu:

INSULITE

ผลิตภัณฑ์ > อาคาร

INSULITE

 
 

<<  HOME  >>

 

กระจกประหยัดพลังงานชนิดฉนวนกันความร้อน  INSULITE

INSULITE…สร้างโลกส่วนตัว ไร้ความร้อนและเสียงรบกวน


กระจกประหยัดพลังงานชนิดฉนวนกันความร้อน
INSULITE ตอบสนองความล้ำหน้าในการเป็นฉนวนกันความร้อนซึ่งเกิดจากการนำกระจก 2 แผ่นขึ้นปมาประกอบกันและยึดกับขอบเฟรมเพื่อให้เกิดช่องว่างอากาศอยู่ตรงกลาง และบรรจุสารดูดความชื้นไว้ในขอบของเฟรม ลักษณะการใช้งานบางประเภทอาจมีการเติมก๊าซพิเศษเข้าไปในช่องว่างอากาศ  เพื่อเพิ่มคุณลักษณะที่ดีขึ้นในเรื่องของการควบคุมอุณหภูิมิและการลดเสียงรบกวน   INSULITE สร้างความเป็นส่วนตัวและความเย็นสบายได้อย่างลงตัว  

 
Back to content | Back to main menu